Kenneln Våra hundar Rottweilern Valpar Kullar Nyheter Galleri Länkar Gästbok Välkommen

Rottweilerkullar Schäferkullar Långhårs Tax Änglahundar R.I.P Grindsjön's Thyra Fransk Bulldoggs kullar

 

 

 

 

Vi har en egen sida

på Facebook:

Madiela's kennel

 

       

MH resultat för hela kullen

 

Gula markeringen är AFR's rasprofil       

        1        2        3        4         5 
1a Kontakt

    Hälsning 

Avvisar kontakt    m. morrning och/eller bitförsök

Utförs ej i tid  

Undviker kontakt genom att dra sig undan 

Accepterar kontakt

utan besvara. Drar sig inte undan      

Tar kontakt själv eller

besvarar kontaktförsök    

Gruff, Gizmo, Grym,Grappo, Geisha, Garbo, Groda       

Överdrivetkontakttagande,

ex. hoppar, gnäller,skäller. 

1b Kontakt

    Samarbete 

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid  Följer med motvilligt 

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. 

Gruff, Gizmo, Grym, Grappo, Geisha, Garbo

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. 

Groda

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller 

1c  Kontakt

     Hantering

Avvisar med morning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd  Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. 

Accepterar hantering 

Gruff, Gizmo, Grym, Grappo, Geisha, Garbo

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende 

Groda

Accepterar kontakttagande ex. hoppar, gnäller, skäller 
2a Lek1

    Leklust 

Leker inte  Leker inte, men visar intresse 

Startar långsamt, blir aktiv, leker. 

Grappo

Startar snabbt, leker aktivt. 

Gruff, Gizmo, Grym, Geisha, Garbo, Groda

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. 
2b Lek 1

    Gripande

Griper inte.  Griper inte, nosar bara på föremålet. 

Gripertveksamt eller med framtänderna. 

Gruff, Gizmo, Grappo,

Griper direkt med hela munnen

Grym, Geisha, Garbo, Groda

Griper direkt, hugger föremålet i farten. 

2c Lek 1

dragkamp 

 Griper inte

Griper tveksamt, släpper,håller, men drar inte emot. 

Griper, drar emot, men släpper och tar om, Alt. tuggar.

Gizmo, Grym, Grappo, Geisha, Garbo, Garbo

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills tastledaren släpper.

 

Gruff,

Griper direkt med hela munnen, drar emot, tycker, alt. ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper. 

3a Förföljandet 1:a ggn 

Startar inte/når ej fram till 1 hjul 

Gizmo, Grym
Startar avbryter innan föremålet. 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. 

Grappo, Garbo

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. 

Gruff, Geisha, Groda

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. 
Förföljandet 2:a ggn 

Startar inte/når ej fram till 1 hjul 

Startar avbryter innan föremålet

Grappo

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. 

 Grym

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet  

Gruff, Gizmo, Geisha, Garbo, Groda

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.  

3b Gripande

1:a ggn 

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram 

Gizmo, Grym

Griper inte, nosar på föremålet. 

Gruff,

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 

Grappo, Geisha, Garbo, Groda

Griper direkt,släpper. 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. 

Gripande

2:a ggn 

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram 

Grappo,

Griper inte, nosar på föremålet

Grym,

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning 

Gizmo,

Griper direkt,släpper 

 

Garbo, Groda

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek 

Gruff, Geisha,

4 Aktivitet  Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. 

Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. 

Gruff, Grym,

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Gizmo, Geisha, Garbo, 

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Groda, 

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. 

Grappo

5a Avst.lek

Intresse 

Engageras inte av figuranten- 

Kontroll, avbrott förekommer. 

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Gruff,Gizmo, Grym, Geisha,Garbo,Groda

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök

Grappo,

mycketintresserad. Vill iväg upprepade startförsök. 

5b Avst.lek 

Hot/Agg

Visar inga hotbeteende 

Gruff, Gizmo, Grym, Grappo, Geisha, Garbo, Groda

Visar enstaka(1-2)hotbeteende under momentets första del.

Visar enstaka(1-2)hotbeteende under momentets första och andra del.  Visar flera hotbeteende undermomentets första del.  Visar flera hotbeteende undermomentets första och andra del. 

5c Avst.lek

Nyfikenhet

Går ej fram till

figuranten.

Gruff, 
Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Grym, Grappo, Geisha, Groda

 

Går fram till den

dolda men talande

figuranten.

 
Går fram till

figuranten med låg

Kroppsställn ing

och/eller med

tidsfördröjning

Gizmo, Garbo

Går fram direkt till

figuranten utan hjälp.

5d Avst.lek

Leklust 

Leklust

Visar inget intresse.

Gruff,

Leker inte, men visar intresse.

Grym, Grappo, Geisha,

Leker, kan gripa

försiktigt, drar inte

emot. 

Groda,

Griper. Drar emot,

men kan släppa och

ta om.

Gizmo, Garbo, 
Griper direkt. Drar

emot, släpper inte.

5e Avst.lek

Samarbete 

Visar inget intresse. 

Gruff,

Blir aktiv men

avbryter.

Grym,
Är aktiv med

figuranten när denne

är aktiv.

Grappo, Geisha, Garbo, Garbo

Är aktiv med

figuranten. Visar

även intresse mot

passiv figurant.

Uppmanar passiv

figurant till fortsatt lek.

Gizmo,

6a Överraskn.

Rädsla

Stannar inte eller kort

stopp.

Hukar sig och stannar 

Geisha,

Gör undanmanöver

utan att vända bort blicken.

Gizmo, Grym, Garbo, Groda

Flyr högst 5 meter.

Gruff, Grappo,

Flyr mer än 5 meter. 

6b Överraskn.

Hot/agg. 

Visar inga

hotbeteenden

Gruff, Grym, Geisha, Garbo,Groda

Visar enstaka

hotbeteenden

Gizmo, Grappo,

Visar flera

hotbeteenden under

längre tid. 

Visar flera

hotbeteenden och

någon attack

 

Visar hotbeteenden

och attacker som kan

avslutas med bett. 

6c Överraskn.

Nyfikenhet 

Går fram efter det att

overallen lagts ner.

Alt. går inte fram

Gruff,

Går fram när föraren

sitter på huk och talar

till overallen samt

lockar på hunden.

Geisha,

Går fram till

overallen när föraren

står bredvid.

Gizmo, Grym,Grappo,

Går fram till

overallen när föraren

gått halva avståndet

Garbo,Groda
Går fram till overallen

utan hjälp.

6d Överraskn.

Kvarstående rädsla 

Ingen

tempoförändring eller

undanmanöver

 

Grym, Groda

Liten båge eller

tempoväxling vid

någon av passagerna.

Grappo, Geisha, Garbo,

Båge eller tempoväxling

vid 1:a

passagen. Minskat

utslag vid 2:a

passagen

Gruff,Gizmo,

Båge eller tempoväxling

vid minst 2

passager utan

minskad intensitet.

Visar stort mått av

rädsla eller ökad rädsla

efter samtliga passager.

 

6e Överraskn.

Kvarstående

intresse 

Visar inget intresse

Gruff. Gizmo,Grym, Geisha, Groda

Stannar upp. Luktar

eller tittar på overallen

vid 1 tillfälle.

Grappo,

  Garbo,

Stannar upp. Luktar

eller tittar på

overallen vid minst 2

tillfällen

Biter i eller leker

med overallen.

Intresset minskar

efter hand

 

Biter i eller leker med

overallen vid 2 eller flera

passager 

7a Ljudkänsl.

Rädsla 

Stannar inte eller kort stopp.

Grappo, Groda

Hukar sig och stannar.

Gizmo, Geisha, Garbo,
Gör undanmanöver

utan att vända bort blicken.

Gruff, Grym,

Flyr högst 5 meter.

 
Flyr mer än 5 meter.

7b Ljudkänsl.

Nyfikenhet 

Går inte fram

 

Går fram när föraren

sitter på huk och talar

till skramlet samt lockar

på hunden.

Går fram till skramlet

när föraren står

bredvid.

Grym,

Går fram till

skramlet när

föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet

utan hjälp.

Gruff, Gizmo, Grappo, Geisha, Garbo,Groda

7c Ljudkänsl.

Kvarst.rädsla 

Ingen tempoförändring

eller

undanmanöver.

Gruff, Gizmo, Grym, Grappo, Geisha, Garbo, Groda

Liten båge eller

tempoväxling vid någon

av passagerna

 

Båge eller tempoväxling

vid 1:a

passagen. Minskat

utslag vid2:a

passagen 

Båge eller

tempoväxling vid

minst 2 passager

utan minskad

itensitet. 

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla

efter samtliga passager

7d Ljudkänsl. 

Kvarst.intresse

Visar inget intresse.

Gruff, Grym, Grappo, Geisha, Garbo, Groda

 

Stannar upp. Luktar

eller tittar på skramlet

vid 1 tillfälle.

Gizmo,

Stannar upp. Luktar

eller tittar mot

skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker

med skramlet.

Intresset minskar

efter hand.

Biter eller leker med

skramlet vid 2 eller flera

passager

 

8a Spöken

Hot/agg.

Visar inga

hotbeteenden 

Visar enstaka

hotbeteenden.

Gruff, Grym,Geisha,

Visar flera hotbeteenden

under längre tid.

Gizmo, Grappo, Garbo, Groda

 

Visar flera hotbeteenden

och

någon attack. 

Visar hotbeteenden och

flera attacker 

8b Spöken

Kontroll 

Enstaka kontroll,

därefter inget

intresse.Alt.

engagerar sig inte.

 

Tittar mot spökena då

och då.

Kontrollerar och/eller

handlar mot

spökena. Långa

avbrott. Ex. halva

sträckan båda

spökena alt. ett

spöke hela sträckan

Gruff, Gizmo, Grappo,

Kontrollerar

och/eller handlar

mot båda spökena.

Kortare avbrott.

 

Grym, Geisha, Garbo, Groda

Kontrollerar och/eller

handlar mot båda

spökena under hela

momentet.

 

 

8c Spöken

Rädsla 

Uppehåller sig framför

eller bredvid föraren.

 
Uppehåller sig i

huvudsak framför eller

bredvid föraren. Någon

avståndsreglering.

Uppehåller sig i

huvudsak framför

eller bredvid föraren.

Växlar mellan

flykt-start

och kontroll.

Geisha, Groda
Uppehåller sig i

huvudsak bakom

föraren. Växlar

mellan flyktstart

och kontroll.

Gruff, Grym, Garbo,

Backar längre än

kopplets längd eller

lämnar platsen alt. flyr.

Gizmo, Grappo,

8d Spöken

Nyfikenhet 

Går fram till fig. när

föraren tagit av

figurantens huvudbonad.

Alt. går inte

fram i tid.

Gruff, Grappo,

Går fram till fig. när

föraren talar med fig

och lockar på hunden.

Gizmo, Geisha, Garbo,

Går fram till fig. när

föraren står bredvid

Grym,

Går fram till fig. när

föraren gått halva

avståndet.

Groda 
Går fram till fig. utan

hjälp.

8e Spöken

Kontakt

 

Avvisar eller undviker

kontaktförsök. Alt. går

inte fram i tid.

Gruff,

 

Accepterar kontakten

från fig. utan att

besvara den

 

Besvarar kontakten

från figuranten.

Gizmo, Grappo, Geisha,

Tar själv kontakt med figurant.

 

Grym, Garbo, Groda

 

 

 

Intensivt

kontaktbeteende mot

figuranten. Kan ex.

hoppa och gnälla.

9a Lek 2

Leklust 

Leker inte.

 

Leker inte, men visar

intresse. 

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Grappo,

Startar snabbt,

leker aktivt.

Gruff,Gizmo,,Grym, Geisha,Garbo, Groda

Startar mycket snabbt,

leker mycket aktivt.

 

9b Lek 2

Gripande 

Griper inte.

 

Griper inte, nosar bara på föremålet

 
Griper tveksamt eller

med framtänderna.

Gruff, Gizmo,Grappo, Garbo,

Griper direkt med

hela munnen.

Grym, Geisha, Groda

Griper direkt, hugger

föremålet i farten

 
Skott 

Visar ingen berördhet

Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Gizmo, Geisha, Garbo, Groda

Avtagande kontroller

under lek/passivitet.

Därefter oberörd.

Gruff, Grappo,

Riktar intresse mot

skytten, publiken

eller annat, men

återgår till lek/

passivitet.

Grym, 

Avbryter lek eller

passivitet. Låser

sig mot publiken,

skytten eller annat.

Återgår inte till

lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

                          

 

       

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         
             
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 


©Uppfödning av rottweiler i hemmiljö.. Alla rättigheter reserverade

Senaste nytt

Nya utställningsresultat  Läs mer

 

Grattis

AnnaCarin till  ......

Läs mer »

 

Kontakt

Uppfödare läs här om valpbeskrivning ! ! !

Kontakt  Läs mer»

 

 

t.

 

 


©Uppfödning av rottweiler i hemmiljö.. Alla rättigheter reserverade

Senaste nytt

Fransk Bulldogg valpar väntas v.36

Madiela's Gizmo finns till avel för utvärderade och meriterade tikar

 Läs  mer

 

Grattis

GRATTIS alla 11 som är röntgade i M och N-kullen till A & Ua

Samt till Murklans fina utställningsresultat.

Läs mer »

Kontakt

Uppfödare läs här om valpbeskrivning ! ! !

Kontakt  Läs mer»

 

 

KENNELKLÄDER